ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/12/1972

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים