ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/11/1972

חוק דיני עונשין (עבירות חוץ)(נוסח משולב). תשל״ג-1972.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים