ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/06/1972

חוק הגנת הדייר - הצעת נוסח משולב.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים