ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/05/1972

חוק הגנת הדייר נוסח משולב.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים