ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/05/1972

חוק הגנת הדייר נוסח משולב סעיפים (153 - 164)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים