ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/04/1972

חוק הגנת הדייר, נוסח משולב (סעיפים 152-132)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים