ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/03/1972

חוק הגנת הדייר - הצעת נוסח משולב (סעיפים 129 - 131).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים