ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/03/1972

חוק הגנת הדייר - נוסח משולב (סעיפים 128-99).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים