ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/03/1972

חוק הגנת הדייר - הצעת חוק נוסח משולב (סעיפים 98-58).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים