ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/02/1972

המשך הדיון בחוק הגנת הדייר - הצעת נוסח משולב.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים