ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/01/1972

חוק הגנת הדייר, הצעת נוסח משלוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים