ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/01/1972

חוק הגנת הדייר - נוסח משולב (סעיפים 14-1).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים