ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/07/1971

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 6) תשל״א - 1971; חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 7) תשל״א - 1971.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים