ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/07/1971

חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 6) תשל״א - 1970. (המשך הדיון).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים