ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/07/1971

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 6) - תשל״א-1970.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים