ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/06/1971

דיון בחוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 6), תשל״א-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים