ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/06/1971

חוק שירותי דת יהודיים (נוסח משולב), תשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים