ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/07/1970

חוק הסדרי משפט ומינהל (נוסח משולב), תש״ל-1970.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים