ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/07/1970

חוק הסדרי משפט ומינהל (נוסח משולב), תש״ל - 1970 (סעיפים 16-1)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים