ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/06/1970

חוק דיני עונשין (דרכי ענישה) - (הצעת נוסח משולב) (סעיפים 40 - 54).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים