ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/06/1970

חוק דיני עונשין (דרכי ענישה) - הצעת נוסח משולב (סעיפים 27-40)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים