ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/06/1970

חוק דיני עונשין (דרכי ענישה) - הצעת נוסח משולב. (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים