ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/03/1970

חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב) תש״ל - 1969 (סעיפים 94 - 111) (דיון חוזר בסעיפים 1, 6, 22)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים