ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/03/1970

חוק שירות המדינה (גמלאות)- הצעת נוסח משולב, סעיפים 79 - 93.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים