ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/03/1970

חוק שירות המדינה (גימלאות) - הצעת נוסח משולב (סעיפים 64-78)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים