ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/02/1970

חוק שירות המדינה(גמלאות) - הצעת נוסח משולב (המשך הדיון).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים