ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/02/1970

חוק שירות המדינה (גמלאות) - הצעת נוסח משולב. (המשך הדיון).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים