ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/02/1970

חוק שירות המדינה (גמלאות) - הצעת נוסח משולב.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים