ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/11/1972

מחירי החלב ואספקת החלב הסדירה בארץ (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת הורביץ) ; שאלת הרווחיות של רפת החלב בארץ (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת פיינרמן).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים