ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/05/1973

הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות, תשל״ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים