ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/06/1971

חוק המים (תיקון מס' 5), התשל"ב-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים