ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/10/1972

השוק היהודי בחו״ל (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים