ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/09/1972

א. קביעת סדרי העבודה של הוועדה ; ב. המשך הדיון בנושא.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים