ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/08/1972

השוק היהודי בחו״ל.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים