ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/03/1973

המשך הדיון במסקנות הוועדה בנושא: הצורך בנקיטת אמצעים להפסקת האמרת מחירי הדירות לבל ייפגעו תושבי המדינה והעולים אליה - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת א. ורדיגר.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים