ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/02/1973

מסקנות ועדת הכלכלה בנושא: ״הצורך בנקיטת אמצעים להפסקת האמרת מחירי הדירות לבל ייפגעו תושבי תושבי המדינה והעולים אליה (של ח״כ א. ורדיגר )״.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים