ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/02/1973

המשך הדיון במסקנות הועדה בנושא: ״הצורך בנקיטת אמצעים להפסקת האמרת מחירי הדירות לבל ייפגעו תושבי המדינה והעולים אליה.״

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים