ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/04/1970

תשלומי פיצויי פרישה למר ש. בזק.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים