ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/07/1970

תקנות בדבר הפרטים שיש לכלול בתשקיף של קרן להשקעות בנאמנות שנוסדה מחוץ לישראל,מבנה התשקיף וצורתו.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים