ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/06/1970

תקנות בדבר דוחו"ת תקופתיים ומיידיים, צורתם, מועדי עריכתם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים