ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/05/1970

תקנות בדבר דוחו"ת תקופתיים ומיידיים, על-פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים