ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/04/1970

תקנות ניירות ערך על-פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים