ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/01/1973

שינויים בתקציב לשנת 1973;שימוש ברזרבה; תקציבים מיוחדים; שמוש בעודפי תקציב משנת 1972;

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים