ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/06/1973

קצוץ כח אדם ממנגנון הממשלתי ; פעולות הוועדה הבינמשרדית לייעול.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים