ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/12/1972

מיזוג גביית המסים ; שרות לאזרח ; מערכת הביקורת הפנימית ; פיצול משרדים בירושלים ; בנק הדואר ; רישוי עסקים ;מסירת עבודות מחקר.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים