ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/10/1972

נסיעות לחוץ-לארץ.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים