ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/08/1972

ישיבת ועדת המשנה לקימוצים בתקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים