ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/10/1971

קימוצים וקיצוצים בתקציב הבטחון ובתקציב המשרד לקליטת הסביבה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים