ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/09/1971

ישיבת ועדת המשנה לקימוצים בתקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים