ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/02/1970

צו מס קנייה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון מס' 54) תש'ל-1970.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים